Rostock 06-12-2018

Met de Vereniging van AEGON-gepensioneerden naar Rostock, van 20 t/m 27 september 2008
Start diapresentatie