Marja 08-11-2018

Op vrijdag 28 augustus 2015 is Marja 50 jaar geworden. Haar hele huis en gasten waren in feeststemming, kijk naar het feestgedruis.
Start diapresentatie