Bjirmenpead 07-12-2018

Op 9 juni 2002, maakten we een heerlijke fietstocht langs de waddendijk beven Harlingen.
Start diapresentatie